Zwijgplicht is in strijd met de wet

Het ministerie van Binnenlandse Zaken acht de `zwijgplicht' in Leeuwarden rond het vertrek van burgemeester Van Maaren-Van Balen onhoudbaar. Deze is in strijd met de Gemeentewet, aldus een woordvoerder.

De Gemeentewet en de Wet openbaarheid bestuur wegen zwaarder dan de privaatrechtelijke afspraak tussen de betrokkenen om openheid over de achtergronden te beboeten met 50.000 gulden.

Onduidelijk is nog wat het ministerie verder gaat ondernemen. Minister De Vries (Binnenlandse Zaken) verblijft momenteel op de Antillen en wil (nog) niet inhoudelijk reageren op de zaak.

Volgens de woordvoerder zijn de betrokkenen zich zeer bewust van het feit dat de wet altijd boven persoonlijke afspraken gaat. ,,In de tekst van de afspraak geven betrokkenen ook aan dat de zwijgplicht en de daaraan verbonden boete van 50.000 gulden alleen geldt zolang die niet in strijd is met de wet.'

Op het moment dat iemand om opheldering vraagt over de achtergronden van het ontslag op basis van de Wet openbaarheid bestuur of de Gemeentewet, mogen de Leeuwardense bestuurders niet weigeren.

Van Maaren noemt de zwijgplicht over haar ontslag ondemocratisch. Tegenover deze krant verklaarde ze vanmorgen: ,,Dit druist in tegen alles wat democratisch is, maar ik kon geen kant op. Ik moest er wel mee instemmen. Als ik dat niet had gedaan, was er geen regeling gekomen. Dan had de rest van het college het vertrouwen in me opgezegd en had ik op straat gestaan.' Ze karakteriseert de regeling als ,,bestuursrechtelijk uitermate interessant'.

Raadslid R. Boorsma (Socialistische Partij) vindt niet dat de oppositie in Leeuwarden zich vrijwillig heeft laten muilkorven. ,,Ik beschouw de clausule niet als zwijgplicht', verklaarde hij vanmorgen. ,,De intentie is om elkaar geen schade te berokkenen. We hebben geen behoefte om na te trappen. Daar kan ik mee leven.' Overigens vindt hij ook dat ,,de waarheid alsnog boven water moet komen. Daar heeft de Leeuwarder bevolking recht op.'

Het Tweede-Kamerlid De Cloe (PvdA) noemt de gebeurtenissen in Leeuwarden ,,buitengewoon merkwaardig'. ,,De raadsleden hebben een verantwoordingsplicht, dit is nog nooit eerder vertoond. Hier is het openbaar bestuur niet mee gediend.'

vraaggesprek pagina 3

hoofdartikel pagina 7

discussie www.nrc.nl/denhaag

Gerectificeerd

Niet houdbaar

De bewering in het artikel Zwijgplicht is in strijd met de wet (in de krant van dinsdag 23 oktober, pagina 1) dat Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat de afspraak over zwijgplicht in Leeuwarden in strijd is met de Gemeentewet, is onjuist. Een woordvoerder zegt dat zwijgplicht onhoudbaar is als iemand een beroep doet op Gemeentewet of WOB. Het ministerie heeft de afspraak niet gelaakt.