Veemarkt sluit in Doetinchem

De veemarkt in Doetinchem gaat dicht. De markt, waar sinds de MKZ-crisis alleen kalveren verhandeld werden, blijkt niet rendabel. Wekelijks worden er 450 tot 500 kalveren aangevoerd terwijl het dubbele aantal nodig is voor een rendabele exploitatie. Veel veehandelaren maken gebruik van kleinschalige verzamelcentra, waar vaak maar één opkoper is. ,,De mensen die voorop liepen in demonstraties om veemarkten open te houden, zien we niet meer'', zegt bestuurslid G. Maalderink van de Doetinchemse veemarkt. De veemarkt moest per 1 november voldoen aan verscherpte eisen op het gebied van hygiëne. Volgens Maalderink is het door het tekort niet verantwoord om de benodigde 100.000 gulden te investeren.