Veel overlast in zwembaden door jongeren

Jongeren veroorzaken steeds vaker overlast in zwembaden en ze gedragen zich ook steeds crimineler. Dit blijkt uit een onderzoek bij vijftig zwembaden.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de ministers de Vries (Binnenlandse Zaken) en Korthals (Justitie), de opdrachtgevers van het onderzoek, dat de overlast plaatselijk structureel wordt. Maar zij vinden aanvullende maatregelen op dit moment nog niet nodig. In veruit de meeste gevallen wordt de overlast veroorzaakt in groepsverband door jongens van twaalf tot en met zestien jaar. Het Tweede-Kamerlid Nicolaï (VVD) had de ministers om opheldering gevraagd.

Verscheidene zwembaden hebben volgens de ministers inmiddels zelf het initiatief genomen om overlast te voorkomen of die aan te pakken. Voorbeelden hiervan zijn: actief toezicht door politie, observatie met behulp van camera's (in Breda), invoering van specifieke tijden voor alleen gezinszwemmen, toegangsverboden na misdragingen, trainingen voor zwembadpersoneel, het vaststellen en duidelijk bekendmaken van huisregels en het inzetten van stadswachten en/of beveiligingsdiensten.

In strafrechtelijke sfeer kan de politie iemand het bad uitzetten die zelf weigert het zwembad te verlaten. De rechter kan een zwembadverbod, een omgevingsverbod of een taakstraf opleggen. Zo moeten jongeren die overlast bezorgen in Leiden voor straf werkzaamheden in het zwembad verrichten. In Eindhoven moeten (veelal) allochtone jongeren die overlast bezorgen een zogenoemd confrontatieprogramma volgen.

De ministers De Vries en Korthals vinden dat het bestaande wettelijke kader voldoende mogelijkheden biedt om criminaliteit en overlast van jongeren in openbare recreatieve ruimtes, zoals zwembaden, tegen te gaan en te beheersen. Het toevoegen van andere wettelijke mogelijkheden vinden ze op dit moment niet nodig.

Over de etnische achtergrond van de jongeren geeft het onderzoek een gemengd beeld: ,,Het gaat, afhankelijk van de streek van het land, de gemeente of soms het stadsdeel nu eens om allochtone jongeren, dan weer om autochtone jongeren en weer een andere keer om groepen met zowel autochtone als allochtone jongeren.''