Twee doden door miltvuurbacterie

De antrax-aanslag op Amerika heeft, in de woorden van directeur binnenlandse veiligheid Tom Ridge, ,,twee doden op het binnenlandse slagveld gevergd''. Twee beambten van de posterijen in Washington stierven gisteren aan een acute ziekte die ,,sterk op antrax lijkt''. Daarmee komt het dodental op drie. Twee andere postsorteerders zijn ernstig ziek door het inademen van de antraxbacterie.

De vier gevallen bij het sorteercentrum dat de post voor een groot deel van Washington en voor het Amerikaanse Congres verwerkt, hebben in de Amerikaanse hoofdstad een nieuw gevoel van directheid gegeven aan `de oorlog', die zich de laatste weken vooral in Afghanistan afspeelde. ,,Er is één oorlog, die op twee fronten wordt gevoerd'', zei Ridge tijdens een persconferentie in het Witte Huis.

De Amerikaanse justitie zoekt naarstig naar de achtergrond van de golf antrax-brieven. Tot nu toe raakten ruim veertig mensen besmet met de potentieel dodelijke bacterie, acht mensen werden ziek. Er zijn nog geen harde bewijzen dat de afzenders te maken hebben met de aanslagen van 11 september op New York en Washington.

Als gevolg van de antrax-post die vorige week het Congres bereikte, bleven de kantoorgebouwen van Senaat en Huis van Afgevaardigden ook vandaag dicht. Alleen het ceremonieel belangrijke Capitool, waar beide huizen van het Congres vergaderen, was open. Ook daar moest een zaaltje nader op de miltvuurbacterie worden onderzocht. De omringende werkgebouwen, waarin Congresleden en alle commissies zetelen, werden nog niet vrijgegeven. Sinds midden vorige week is het werk van het Congres ernstig overschaduwd door de angst voor miltvuur.

Ken Moritsugu, de waarnemend directeur-generaal van volksgezondheid, ontkende gisteren dat men te langzaam is geweest met het verzekeren van de veiligheid van postbeambten. Hij wees erop dat de antrax-brieven gericht aan media in Florida en New York `veilig' door de handen van de posterijen waren gekomen. [Vervolg ANTRAX: pagina 4]

ANTRAX

Post gewoon bezorgd

[Vervolg van pagina 1] Pas de brieven in Washington bleken een gevaar op te leveren in de sorteerruimte van de US Mail. En overigens, voegde waarnemend directeur-generaal van de volksgezondheid Moritsugu toe, hoe tragisch deze antrax-gevallen ook zijn, er sterven ieder jaar 10.000 Amerikanen aan griep.

John Potter, de hoogste man van de Amerikaanse posterijen, zei dat er geen sprake van is dat de postbezorging wordt stilgelegd. ,,Dan zouden de daders hun zin krijgen. Wij laten ons niet verslaan.'' Hij wees er op dat de US Mail jaarlijks 208 miljard poststukken bezorgt, en er sinds 11 september al weer 20 miljard brieven op hun bestemming zijn aangekomen. De post doet er alles aan de oplettendheid van medewerkers en publiek voor verdachte brieven te vergroten, zoekt het spoor van de antrax-brieven terug en onderbreekt het normale werk alleen wanneer direct gevaar dreigt.

Individuele medewerkers van de posterijen in Washington uitten hun verbazing dat het zo lang heeft geduurd voordat de leiding erkent dat de werknemers in de sorteer- en bezorgdienst verhoogd gevaar lopen. Nu wordt iedereen getest op miltvuur. In de omgeving van de slachtoffers en zieken bij de posterijen in Trenton (New Jersey) en Washington slikken velen preventief antibiotica.