Stop verkoop aan erfpachters blijft

Het kabinet heeft besloten de tijdelijke verkoopstop van agrarische domeingronden aan zittende (erf)pachters definitief te handhaven. Dat schrijft staatssecretaris Bos van Financiën aan de Tweede Kamer. Domeinen heeft ongeveer 90.000 hectare in eigendom, die is uitgegeven in pacht en erfpacht. Het grootste deel van deze grond ligt in de IJsselmeerpolders. De belangrijkste reden om nu geen grond meer te verkopen is dat de rijksoverheid zelf veel behoefte aan ruimte heeft.