Minder misdaad in milieu

Het aantal verdachten in milieudelicten is in 2000 voor het twee achtereenvolgende jaar gedaald. Vorig jaar was er sprake van 7.999 verdachten, 6 procent minder dan in 1999. In dat jaar was het aantal verdachten al gedaald met 14 procent.

Deze cijfers staan het het eerste landelijke jaarverslag van de Nederlandse politie. Hierin wordt beschreven op welke wijze de politie in het jaar 2000 uitvoering heeft gegeven aan de doelstellingen in het Beleidsplan Nederlandse Politie 1999-2002. Het jaarverslag is gisteren door de ministers De Vries (Binnenlandse Zaken) en Korthals (Justitie) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het jaarverslag meldt dat ,,meerdere korpsen'' hun doelstellingen wat milieudelicten betreft niet hebben gehaald. Wel is er 1,4 miljoen gulden uitgegeven aan speciaal politieonderwijs gericht op milieuwethandhaving. Ruim driehonderd politiemensen hebben deze opleiding gevolgd.

De politiekorpsen geven als verklaring dat zij veel agenten hebben moeten inzetten voor het Europees Kampioenschap voetbal in 2000 en voor de millenniumwisseling. Bovendien hebben zij naar eigen zeggen hun handen vol aan ,,diverse lopende organisatorische en andere veranderingsprocessen''.

Wel constateren de bewindslieden dat de korpsen een belangrijke impuls hebben gegeven aan de belangrijkste thema's van het beleidsplan, zoals bijvoorbeeld de aanpak van jeugdcriminaliteit en de geweldsproblematiek. Ook zijn de gevoelens van onveiligheid bij de burgers verminderd, aldus het jaarverslag. De kans op slachtofferschap wordt in een aantal gevallen kleiner, of neemt in het geval van geweldsdelicten in ieder geval niet verder toe.