Maharishi moet pand opknappen

De Maharishi-organisatie moet vóór 15 december maatregelen treffen om verder verval te voorkomen van het klooster Sankt Ludwig in Vlodrop op straffe van een dwangsom van 50.000 gulden per dag. Dat staat in een ontwerp-beschikking van de gemeente Roerdalen. De Maharishi-organisatie begon in september illegaal met de sloop van het klooster.