Hoge Raad: Bouterse is handelaar in cocaïne

De voormalige Surinaamse legerleider Desi Bouterse is door Nederlandse rechters vandaag onherroepelijk aangemerkt als cocaïnehandelaar. Hij moet een onvoorwaardelijke gevangenisstraf uitzitten van elf jaar omdat hij in 1997 in totaal 474 kilo cocaïne invoerde in Nederland.

Dit heeft het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, vanmiddag bepaald. Met dit oordeel komt een eind aan de vervolging van de 56-jarige Bouterse, die bijna tien jaar geleden begon met onderzoek van het zogeheten Copa-team van de Haagse politie. De Hoge Raad handhaaft het arrest van het Haagse hof dat Bouterse vorig jaar bij verstek al tot elf jaar veroordeelde. Tegen die beslissing had de advocaat van Bouterse, A. Moszkowicz, cassatie ingesteld.

De Hoge Raad kwam vanmiddag tot de slotsom dat de meeste formele klachten van Moszkowicz niet inhoudelijk hoeven te worden behandeld omdat de strafpleiter deze zogeheten cassatiemiddelen te laat heeft ingediend.

De rechters behandelden wel de klacht van Moszkowicz dat het hof hem ten onrechte in zijn verdedigingsmiddelen zou hebben beknot omdat de advocaat steeds heeft geweigerd te verklaren dat hij door Bouterse nadrukkelijk was gemachtigd om namens hem op te treden.

Moszkowicz mocht vorig jaar bij het hof wel pleiten maar geen getuigen oproepen. Het hof heeft door zo te handelen Moszkowicz eigenlijk nog meer juridische ruimte gegeven dan waar hij recht op had, aldus de Hoge Raad. Door dit juridische oordeel blijft het internationale opsporings- en aanhoudingsbevel tegen Bouterse van kracht. Bij justitie bestaat nog steeds de hoop dat Bouterse ooit zijn straf in Nederland zal uitzitten. Uitlevering uit Suriname is nu niet mogelijk omdat de Surinaamse Grondwet dit verbiedt ten aanzien van eigen onderdanen. Bouterse kan al een paar jaar het eigen land niet verlaten.

De voormalige leider van het Copa-team, commissaris T. Driessen, verklaarde vanmiddag blij te zijn ,,dat er na al die jaren helderheid is geschapen''. Advocaat Moszkowicz, die de uitspraak vandaag niet bijwoonde, kondigt aan dat hij in beroep gaat bij het Europese hof voor de rechten van de mens in Straatsburg. Het is onwaarschijnlijk dat Moszkowicz daar gehoor vindt, omdat hij nu zelf cruciale vormfouten heeft gemaakt in de procedure voor de Hoge Raad door termijnen niet in acht te nemen.

    • Marcel Haenen