Hoeveelheid kabeljauw in Noordzee op dieptepunt

De hoeveelheid kabeljauw in de Noordzee is historisch laag. Er moet volgend jaar zo min mogelijk worden gevist op deze soort om de kabeljauwstand een beetje te laten herstellen, stelt de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) in een advies aan de Europese Commissie.

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat er jaarlijks steeds minder kabeljauw wordt geboren. De paaistand omvat momenteel zo'n 50.000 ton, wat eenvijfde is van die in de jaren tachtig. Een stand van 150.000 ton vis is echter minimaal nodig om de voortplanting veilig te stellen, denken de visserijbiologen van ICES.

Vanaf dit jaar gelden weliswaar al maatregelen om de kabeljauw te beschermen, maar de resultaten zijn nog niet te meten. Vissers moeten de kabeljauw komend jaar echter nog dringender met rust laten, omdat de kans dat de populatie instort anders groot is, zo waarschuwen de biologen. De vissoort zal niet uitsterven, maar niet meer voldoende in aantal zijn om te voldoen aan de commerciële vraag. Minder vissen op kabeljauw heeft gevolgen voor Nederlandse vissers. Die vissen weliswaar vooral op platvis, maar krijgen als bijvangst ook kabeljauw in hun netten.

Ook met de paling gaat het erbarmelijk slecht in Europa. De vis wordt veel gevangen in Europa, maar de beschikbare hoeveelheid is evenals bij de kabeljauw op een historisch dieptepunt beland. De visserijbiologen adviseren de Europese Commissie voor paling een herstelplan te maken.