Economie in Duitsland op `rand recessie'

De Duitse economie bevindt zich ,,op het randje van een recessie''. In het vierde kwartaal zal de economie stagneren en pas voor de eerste helft van het volgend jaar wordt een voorzichtig herstel voorzien.

Dat stellen zes wetenschappelijke instituten in hun toonaangevende halfjaarlijkse rapport over de Duitse conjunctuur dat vanochtend is gepresenteerd. De werkeloosheid zal volgens dit zogenoemde Herbstgutachten stijgen tot 3,86 miljoen tegen het einde van volgend jaar. Deze winter zal de werkeloosheid zelfs tijdelijk oplopen tot 4,25 miljoen. De regering-Schröder had beloofd de werkloosheid tegen eind volgend jaar tot 3,5 miljoen te reduceren.

De prognoses voor economische groei van de zes instituten zijn nog iets slechter dan de vooruitzichten die de minister van Financiën, Hans Eichel, eind vorige week op tafel legde. De instituten gaan uit van 0,7 procent groei dit jaar en 1,3 procent volgend jaar; Eichel voorspelde 0,75 procent, respectievelijk 1,5 procent groei.

De economische neergang is al een jaar geleden begonnen, schrijven de economen, de gevolgen van de aanslagen in Washington en New York vormen een additionele domper voor de conjunctuur. De onzekerheid over de toekomst is groot. De economie trekt begin volgend jaar alleen aan als verdere terroristische aanslagen uitblijven en het militaire antwoord van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië de olietoevoer niet zal beïnvloeden.

Toen gisteravond de eerste details van het rapport uitlekten, dook de euro tijdelijk onder de 0,89 dollar. Ogenschijnlijk gaan valutahandelaren er evenals de deskundigen vanuit dat de Amerikaanse economie eerder een opleving zal laten zien dan de Duitse.

Om het tij te helpen keren, adviseren vijf van de zes instituten de regering-Schröder om de gefaseerde verlaging van de inkomstenbelastingen die het kabinet de komende twee jaar wil doorvoeren, te vervroegen. Op die manier zouden investeringen en consumptie een beduidende stimulans krijgen. Voor de Duitse schatkist zou dat betekenen dat het komende jaar 13,5 miljard mark minder binnenkomt dan voorzien. De voorstanders van vervroegde belastingverlaging hebben berekend dat Duitsland dan toch nog binnen de Europese criteria voor staatsfinanciën blijft. Eichel liet vanochtend weten geen heil te zien in een extra belastingverlaging op korte termijn.

    • Michel Kerres