Dufay

Het oeuvre van Guillaume Dufay (1398-1474), de meest toonaangevende componist van de eerste helft van de 15de eeuw, was voor zijn tijd ongekend omvangrijk en divers. Dufay was gevoelig voor invloeden uit verscheidene – Franse, Engelse, Italiaanse – windstreken, maar kwam als ex-koorknaap ook nooit geheel los van de klankwereld van het Gregoriaans. Zijn vierstemmige Missa Sancti Iacobi ontstond tussen 1426 en 1430 in Bologna, vanwaar de nog jeugdige Dufay doortrok naar Rome om lid te worden van de Pauselijke kapel.

Het in 1987 opgerichte, Nederlandse vocaal ensemble Cappella Pratensis wijdde aan de Missa Sancti Iacobi het zesde deel van de meervoudig onderscheiden serie I Fiamminghi rondom muziek van Vlaamse polyfonisten. Ook in Dufay's mis betoont Cappella Pratensis zich een gespecialiseerd gezelschap in de beste zin van het woord. `Authentiek' wordt er gezongen uit één koorboek, maar wat in deze uitvoering vooral frappeert is de manier waarop vocale individualiteit behouden blijft in een heldere weergave van Dufay's fijnmazig stemmenweb. Daardoor komen zowel de ziel van diens muziek als de essentie van zijn originaliteit prominent naar voren.

Guillaume Dufay, Missa Sancti Iacobi door Cappella Pratenis. (Ricercar 233482)

    • Mischa Spel