Autoverkeer en uitstoot CO2 gegroeid

Sinds 1990 is de emissie van CO2 door het wegverkeer met 30 procent even sterk toegenomen als de groei van het aantal voertuigkilometers. Personenauto's zijn de afgelopen tien jaar gemiddeld niet zuiniger geworden. Dat staat in het gisteren verschenen Milieucompendium 2001.

De technische verbeteringen aan de auto's zijn tenietgedaan doordat de gemiddelde personenauto zwaarder is geworden en ook een grotere motor heeft.

In het jaarlijkse milieucompendium, een gezamenlijke publicatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), wordt een totaalbeeld van de beschikbare milieucijfers gegeven.

Aan de afname van de geluidshinder door het wegverkeer is enkele jaren geleden een einde gekomen, zo stelt het compendium. In het begin van de jaren negentig kwam een forse reductie van de geluidsoverlast tot stand door geluidseisen aan nieuwe auto's, het plaatsen van geluidsschermen en het toepassen van stiller asfalt, het Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB).

De biologische landbouw in Nederland groeit sterk, zo melden het RIVM en het CBS. Tussen 1999 en 2000 nam het areaal biologische landbouwgrond met 19 procent toe. Het totale aandeel biologische landbouwgrond is echter nog zeer klein, namelijk 1,3 procent, vooral in vergelijking met andere Europese landen, zoals Oostenrijk (10 procent), Zwitserland (6,5 procent) en Zweden (3,5 procent).

Opmerkelijk is volgens het Milieucompendium 2001 ook dat het groeiseizoen de afgelopen tien jaar drie weken langer heeft geduurd dan in de jaren tachtig van de vorige eeuw. De lengte van het groeiseizoen wordt gemeten aan de hand van het jaarlijkse aantal dagen met een gemiddelde temperatuur boven de vijf graden Celsius. De vroegere start van het groei-

seizoen, vermoedelijk een gevolg van het broeikaseffect, komt tot uiting in het eerder uitlopen en sneller ontwikkelen van plantensoorten. Ook verschijnen hierdoor eerder in het seizoen kleine vlindersoorten en begint het hooikoortsseizoen eerder, aldus het rapport.

RIVM en CBS constateren verder dat het belastingstelsel daadwerkelijk aan het vergroenen is. Steeds vaker worden prijsverhogingen doorgevoerd om de negatieve effecten van economische effecten op het milieu te verminderen. Dit jaar leveren de groene belastingen het rijk ongeveer 33 miljard gulden op, bijna 15 procent van de totale belastingopbrengst.

Belangrijkste inkomstenbron is de regulerende energiebelasting (REB), aldus het compendium.