Agrarisch natuurbeheer 2

Het artikel betreft de resultaten van een onderzoek naar de effecten van agrarisch natuurbeheer op de biodiversiteit aan planten en vogels.

Het gaat dus over boeren die in hun bedrijfsvoering maatregelen nemen met als doel de natuurlijke verscheidenheid op hun land te bevorderen.

De term `eco-boer' suggereert echter dat het gaat om boeren die ecologische landbouw bedrijven, landbouw die geen gebruik maakt van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en genetische manipulatie. De kop wekt ten onrechte de indruk dat deze landbouw schadelijk zou zijn voor de natuur.

Agrarisch natuurbeheer wordt toegepast door allerlei boeren, zowel uit de gangbare als uit de ecologische landbouw, en is niet specifiek voor `eco-boeren'.

    • Campagneleider `Eten Zonder Bijsmaak'
    • Nicole Bakker