Tienduizenden belaagden per jaar

Jaarlijks zijn enkele tienduizenden Nederlanders het slachtoffer van belaging, ofwel stalking. Dit heeft minister Korthals (Justitie) aan de Tweede Kamer geschreven.

Dit aantal is beduidend hoger dan tot nu toe werd aangenomen. Korthals baseert zich op schattingen uit nieuw onderzoek, waartoe hij de opdracht heeft gegeven toen in juli 2000 de Wet belaging van kracht werd. Het onderzoek `Omvang, achtergronden en aanpak belaging' is onlangs voltooid en vorige week naar de Kamer gestuurd.

Omdat nauwkeurige cijfers in Nederland tot dusver ontbreken, hebben de onderzoekers op basis van cijfers uit Australië, de Verenigde Staten en Engeland een indicatie gegeven. Zo blijkt uit Amerikaans onderzoek dat er een belangrijk verband is tussen mishandeling en belaging. Door dit te projecteren op Nederlandse cijfers over mishandeling, komen de onderzoekers dan al op circa 40.000 gevallen van belaging.

De politie, die delicten registreert aan de hand van het overtreden wetsartikel, kan om die reden pas sinds 2000 de slachtoffers van belaging tellen. Twee in het onderzoek niet nader benoemde ,,grote korpsen'' zijn door de onderzoekers om cijfers gevraagd; het ene telt per jaar circa 100 gevallen van belaging, het andere 50.

De bureaus slachtofferhulp registreren belaging al wat langer als aparte categorie. In 2000 ging het om 288 gevallen, maar Slachtofferhulp Nederland geeft zelf aan dat dit minder is dan het daadwerkelijke aantal. Dit komt doordat slachtoffers van meer delicten dan belaging alleen, zoals mishandeling, onder dat andere delict geregistreerd worden.