Pronk speciaal gezant VN

Minister Pronk wordt speciaal gezant voor duurzame ontwikkeling bij de Verenigde Naties (VN). Het gaat om een tijdelijke functie in deeltijd. Pronk blijft daarnaast gewoon minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne. De Verenigde Naties zullen de benoeming van Pronk naar verwachting vandaag officieel bekendmaken. Het gezantschap voor duurzame ontwikkeling is door secretaris-generaal Kofi Annan in het leven geroepen ter voorbereiding op de VN-top over duurzame ontwikkeling in september 2002.