Gentse nevelen

,,Technisch'', noemde premier Kok het overleg van Europa's Grote Drie over hun bijdrage aan de oorlog tegen het terrorisme. Het tripartite gesprek ging eind vorige week vooraf aan een informele bijeenkomst van de Europese Unie in Gent. Aanvankelijk had dit gesprek tot onrust geleid onder de twaalf partners die niet bij het overleg waren uitgenodigd. Maar toen het eenmaal had plaatsgehad, deed iedereen zijn best om het te bagatelliseren. Verhofstadt, de Belgische premier en voorzitter van de Unie, verzekerde de leden dat het een niet te maken had met het ander. Het streven van de EU om tot een gezamenlijk buitenlands beleid te komen werd volgens hem op geen enkele manier beïnvloed door de actie van de drie.

Er zijn nu dus twee Europa's: een van de Grote Drie en een van de vijftien. Ter geruststelling: ze hebben niets met elkaar te maken. Hoe vertel ik dat nu weer mijn kiezers, moet menig regeringsleider in Gent hebben gedacht. Kok vond een uitweg. Het ene Europa is ,,technisch'', het andere, dat moet dan maar politiek worden.

De NAVO, waarvan de kernclub van de Unie ook lid is, heeft haar steun uitgesproken aan de Amerikaans-Britse acties in Afghanistan. Daartoe is zelfs het vermaarde artikel 5 geactiveerd: een voor allen, allen voor een. De Amerikanen hebben van dat aanbod, ondanks herhaalde Franse en Duitse offertes, tot dusver zeer spaarzaam gebruikgemaakt. Hun belang wordt meer gediend met het gesloten houden van de achterban in Europa dan met `hardware' hoewel er in de Europese arsenalen waarschijnlijk wel een paar specifieke hulpstukken zijn te vinden die van enige betekenis kunnen worden bij de feitelijke strijd. De Unie als zodanig heeft hieraan weinig tot niets bij te dragen. De eigen `autonome' snelle reactiemacht is voor later.

Al met al is de bijeenkomst in Gent een schimmige vertoning geworden. Als `Gent' een demonstratie van Europese en desnoods Atlantische eensgezindheid in zware tijden had moeten worden, is de bijeenkomst volstrekt mislukt. Wat rest is verwarring. In de Europese Unie zijn alle lidstaten gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere.