De internetstrategie van PCM

De website www.consuweb.nl is vrijdag 12 oktober voor het laatst ververst. Op de voorpagina prijkt een boodschap van de redactie. ,,Dit is voorlopig de laatste nieuws-voorpagina van ConsuWeb. Waarschijnlijk verdwijnt deze website binnenkort, omdat niet voldaan kan worden aan de nieuwe eis dat een site binnen een jaar rendabel moet zijn.''

Consuweb is onderdeel van PCM Interactieve Media (PIM), de internetpoot van PCM Uitgevers, uitgever van onder meer De Volkskrant, Algemeen Dagblad en deze krant. Met `de nieuwe eis' doelt de ConsuWeb-redactie op de boodschap van de raad van bestuur van PCM dat binnen het concern niet langer plaats is voor internetactiviteiten die niet binnen een jaar winst opleveren. De facto betekent dit het einde van PCM Interactieve Media, dat vrijwel uitsluitend verliesgevende websites exploiteert. De afdeling wordt waarschijnlijk dan ook nog voor het einde van het jaar opgeheven. Daarbij gaan circa honderd arbeidsplaatsen verloren.

De eerste gevolgen daarvan zijn inmiddels zichtbaar. Behalve ConsuWeb, dat volgens de redactie binnenkort verandert in een statische pagina met ,,tips, ConsuWeb-hoogtepunten en handige links'', is ook de nieuwssite EN.nl op 12 oktober opgedoekt. ,,EN wist meer'', staat nu op de voorpagina van de site, verwijzend naar de reclameleus `EN weet meer' van de nog geen vier maanden oude nieuwssite.

EN.nl meldt de bezoeker eveneens het slachtoffer te zijn van de bezuinigingen bij PCM. ,,Met de ambities en journalistieke plannen van EN.nl was en is niets mis. Wat ontbrak was het geld binnen PCM om experimenten als deze nieuwssite te kunnen blijven financieren'', aldus de redactie. Wat EN.nl aan zijn gebruikers nalaat is een internetgids met links naar de websites die de redactie gebruikte op zoek naar nieuws. ,,Ook al zijn we dan uit de lucht, op die manier kan in de geest van EN.nl het actuele nieuws op internet toch worden gevolgd.''

De reissite Bekpek.nl lijkt nog wel in bedrijf, maar als PCM op korte termijn geen koper vindt voor de op rugzaktoeristen gerichte site, wordt ook die gesloten.

Websites van PCM die niet worden opgeheven zijn de vacaturesite Clickwork, met personeelsadvertenties uit de PCM-bladen, en Factlane, dat tegen betaling toegang tot krantenarchieven verschaft. Ook Boeknet, dat niet onder PIM maar onder PCM's boekenpoot Meulenhoff valt, blijft gewoon bestaan. De PCM-divisie Landelijke Dagbladen is afgelopen vrijdag zelfs nog met een nieuwe website begonnen, PCM Adlines (www.pcmadlines.nl), gericht op de advertentiemarkt.

Hoe de toekomst eruitziet van de krantensites van PCM, zoals Volkskrant.nl, Trouw.nl, Ad.nl en Nrc.nl, die geen van alle winst maken, is onduidelijk. Ze worden niet opgedoekt, maar zullen, anders dan nu het geval is, waarschijnlijk geen grote hoeveelheden artikelen uit de papieren krant kostenloos op internet blijven publiceren. Als het aan de raad van bestuur van PCM ligt, krijgen de sites een ,,teletekst-achtige functie'' en beperken ze zich verder tot service aan abonnees. De kranten zelf voelen daar weinig voor en willen onder meer experimenteren met betaalde toegang tot (in elk geval een deel van) hun artikelen.

    • Jochen van Barschot