Ten minste 178 scholieren thuis

Zeker 178 leerplichtige kinderen worden door hun ouders thuisgehouden van school zonder vrijstelling van de leerplicht. Een minder groot aantal, 104 kinderen, zit mét vrijstelling thuis. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs.

In het schooljaar 1999-2000 hebben leerplichtambtenaren volgens het ministerie 178 processen-verbaal opgemaakt voor kinderen die niet naar school gaan op last van de ouders. Een vergelijking met voorgaande jaren is niet goed mogelijk, omdat exacte cijfers daarover ontbreken. Volgens bestuurslid H. Velthoen van de Landelijke Vereniging van Leerplichtambtenaren (LVLA) gaat het bij de 178 kinderen vooral om ouders met levensbeschouwelijke bezwaren tegen het reguliere onderwijs. De 104 kinderen mét vrijstelling komen vaak uit de hoek van zevendedagadventisten of het katholieke Michaëlsgenootschap.

Soms stichten ouders, zonder erkenning door de Inspectie, zelf een school of geven ze thuis onderwijs. Vrijstelling op levensbeschouwelijke gronden is steeds moeilijker te krijgen, terwijl er relatief weinig te beginnen is tegen ouders die hun kind thuishouden of een illegale school stichten. Coördinerend inspecteur primair onderwijs P. van de Pol: ,,Als dat eenmaal loopt, is het moeilijk te stoppen. Het kan jaren duren voordat een kind weer normaal zijn leerplicht vervult.''

Zo loopt er al meer dan een jaar een procedure tegen de onwettige school De Aventurijn in Brummen, die door twee ouderparen is opgericht. Een echtpaar in Urk houdt al sinds 1996 zes kinderen thuis. Al enkele malen zijn zij door de rechter veroordeeld tot een boete. De gemeente zegt niet verder te willen ingrijpen, omdat de ouders ,,netjes'' hun boete betalen.

Wetenschap & Onderwijs: pagina 47

    • Guus Valk