Sterke overheid

De overheid beleeft een renaissance. Zocht de paarse coalitie haar heil in afstoting en inkrimping van overheidsonderdelen – ambtenaren waren toch maar losers – de politieke voornemens spreken van hernieuwd vertrouwen in de overheid.

Rijksambtenaren krijgen er in hun CAO 4,1 procent erbij over veertien maanden. Op Schiphol werkte de landmacht mee aan de controle van de passagiers, want de marechaussees kunnen het niet aan. Anderhalve maand geleden zouden er dan nog extra particuliere bewakers zijn ingehuurd maar die voldoen niet meer.

PvdA-voorzitter Wim Koole sprak in Buitenhof over `de nieuwe overheid' versus `de oude'. Het concept-programma van D66 wil ook een nieuwe, strengere overheid met meer gekozen functionarissen, minder WAO'ers en meer geld voor onderwijs, zorg en veiligheid.

De VVD is de uitzondering, want die wil bijna veertien miljard lasten verlichten en hardnekkig doorprivatiseren. De NS moet volgens het liberale verkiezingsprogramma helemaal overgaan in private handen en aan volledige concurrentie worden blootgesteld. Minister Jorritsma zoekt wel ijverig naar een synoniem voor `marktwerking', want die term werkt als een rode lap op een stier.

    • Maarten Huygen