Schijnconstructies van criminelen worden aangepakt

Justitie krijgt meer mogelijkheden om tijdens gerechtelijk vooronderzoek criminelen aan te pakken die met schijnconstructies illegaal verkregen vermogen of goederen afschermen. De ministerraad is gisteren akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om conservatoir beslag te leggen op op goederen die tijdelijk bij derden zijn geparkeerd. Het elders onderbrengen van crimineel vermogen komt vaak voor om verhaal door justitie of andere instanties te voorkomen.

Het wetsvoorstel maakt het niet alleen mogelijk om bij derden beslag te leggen. Als de goederen zijn doorverkocht, heeft justitie zelfs de bevoegdheid om bij derden beslag te leggen op de tegenwaarde van die voorwerpen. Ook een wetsvoorstel over het opleggen van zogeheten `lijfsdwang' moet verwerving van crimineel vermogen tegen gaan. Bij lijfsdwang, met de mogelijkheid van drie jaar vrijheidsbeneming, blijft de betalingsverplichting.