Rijksmonumenten

In deze krant van 28 september stond een bericht over de uitbreiding van de landelijke monumentenlijst in onder meer Amsterdam en Nijmegen.

Ook andere gemeenten zullen er `nieuwe' monumenten bij krijgen. Dit is een uitvloeisel van het Monumenten Selectie Project (MSP), dat als vervolg op het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) al ruim 10 jaar loopt bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De aanwijzing van de nieuwe monumenten komt voor de desbetreffende gemeenten dan ook geenszins als een verrassing. De lijsten zijn in nauw overleg met de gemeenten samengesteld, de feitelijke inschrijving in het monumentenregister is de formele afronding van de procedure. Bij de meeste gemeenten werden de gebouwen al lang behandeld `als ware zij reeds een beschermd monument'.

Het is zeker niet zo dat de rijksmonumentenstatus betekent dat er niets meer aan de gebouwen zou mogen worden veranderd; als dat zo zou zijn zouden ze niet lang meer leven. Een monument kan slechts behouden blijven bij de gratie van goed gebruik, en dat impliceert de nodige aanpassingen op z'n tijd.

Wat met de monumentenstatus wordt beoogd, is dat die aanpassingen gebeuren met respect voor en in beginsel behoud van de monumentale waarden. Daarvoor bestaat een vergunningenstelsel, want een vergunning (geen ontheffing) voor wijzigingen is op grond van de Monumentenwet inderdaad vereist.

    • Ir. R. Apell
    • Architect-Adviseur Monumentenzorg