Passages

In het artikel `Kooppaleizen' (Agenda, 11 oktober) schrijft Friederike de Raat dat Nederland maar twee passages heeft gekend: een in Rotterdam en een in Den Haag. De eerste werd door het Duitse bombardement van 1940 vernietigd, de tweede bestaat nog steeds.

Deze uitspraken behoeven correctie. Nederland heeft zeker vijf passages gekend. Behalve die in Rotterdam en Den Haag waren er ook passages in Zandvoort en Amsterdam.

In Zandvoort bevond zich tussen het station en het niet meer bestaande Kurhaus een in 1882 gebouwde en nu afgebroken passage, die was ontworpen door dezelfde architect als die van Den Haag, J.C. van Wijk.

In Amsterdam liep een kleine passage van de Nieuwendijk naar de Prins Hendrikkade. Volgens de oude Baedeker-reisgids werd deze passage gebouwd in 1882. Een gevelopschrift met het woord `passage' aan de Nieuwendijk getuigt nu nog van het bestaan van deze verdwenen passage.

Tussen de Nieuwendijk en het Damrak bevond zich nog een tweede passage, de zogenaamde Beurspassage uit 1894 naar een ontwerp van H.P. Berlage. Deze passage brandde in de strenge winter van 1963 af en werd vervangen door de huidige Beurspassage die dwars door het gebouw van C & A loopt.

De huidige Beurspassage is zeker geen sieraad voor de stad Amsterdam, maar voldoet ontegenzeggelijk aan alle kenmerken van een passage, zodat zelfs nu Nederland nog altijd twee passages heeft.

    • Bert Henselman