Nobelprijzen

Met interesse las ik het Profiel in NRC Handelsblad van 4 oktober over de Nobelprijzen. Daarbij viel mij op dat u in de kolom op de eerste bladzijde schreef: ,,eenderde van de winnaars is Amerikaan''. Ik geloof dat dit tekort doet aan de Europese verrichtingen, immers bij een ongeveer gelijk aantal inwoners op het Europese continent produceerde dat continent 347 Nobelprijswinnaars van de 700. Dat was misschien een wat sympathieker kopje geweest voor ons Europeanen, die wat prestaties betreft al zo vaak achter worden gesteld bij de Amerikanen.

Verder was de volgorde van de lijst waarschijnlijk ook juister geweest wanneer u het aantal Nobelprijzen in de verschillende landen had `geproportioneerd' door ze te herleiden op het aantal inwoners.

    • Erasmus Universiteit Rotterdam
    • dr. Paul G. Hugenholtz