Duisenberg uit kritiek op EU-voorzitter

President Duisenberg van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft gisteren tijdens de EU-top nauwelijks verhulde kritiek geuit op België, omdat de EU-voorzitter sterke druk op de ECB uitoefende de rente te verlagen.

De Europese regeringsleiders spraken op de top in voorzichtige termen de wens tot renteverlaging uit. Volgens hen zou verbetering van de inflatievooruitzichten en handhaving van loonmatiging ,,een marge kunnen scheppen voor het monetaire beleid.'' In de ontwerp-verklaring van het Belgische voorzitterschap stond dat ,,verminderde inflatie ruimte moet scheppen voor de monetaire autoriteiten verdere beslissende actie te ondernemen''. Volgens andere landen kwam met zo'n stellige formulering de onafhankelijkheid de ECB, die de verantwoordelijkheid voor het monetair beleid draagt, in het geding.

ECB-president Duisenberg gaf tijdens een persconferentie met de Belgische minister Reynders (Financiën) aan dat hem op de top ,,commentaar'' was gevraagd. ,,We zijn blij dat het is meegenomen'', aldus Duisenberg.

Volgens diplomaten wijzigde België de tekst, nadat ook lidstaten kritiek hadden geuit. Duisenberg verwacht dat de inflatie begin volgend jaar onder het door de ECB geformuleerde plafond van twee procent komt. Hij zei dat als de inflatie ,,eerder of verder zakt dan verwacht, dat ruimte laat voor monetair beleid''.

De inflatie in de eurozone bedraagt nu 2,5 procent.

Volgens de Europese regeringsleiders zullen de economische gevolgen van de aanslagen van 11 september in de VS voor de EU op langere termijn beperkt blijven door ,,het gezonde economische fundament''.

De regeringsleiders zeggen verder dat de banken hun tarieven voor grensoverschrijdende betalingen moeten verlagen. Zij gaan hiermee in de richting van een recent voorstel van Europees Commissaris Bolkestein (Interne Markt) die wil dat tarieven voor buitenlandse transfers via onder meer betaalautomaten vanaf 1 januari - bij de invoering van euromunten en eurobiljetten - niet hoger mogen zijn dat die voor binnenlandse.

De regeringsleiders vragen de ministers van Financiën voor de top van Laken in december om een voorstel op basis van Bolkesteins ontwerp. Vorige maand wilden de EU-ministers eerst nog op een ECB-rapport wachten. Minister Zalm en staatssecretaris Benschop hadden zware kritiek op Bolkesteins voorstel, omdat het Nederlandse banken die niets voor binnenlandse betalingen rekenen zou benadelen.

    • Hans Buddingh'