De koran 2

Naar aanleiding van het stukje `Wat moet ik met de God van de moslims?'door Birgitta Feith in de krant van 11 oktober het volgende.Het citaat uit de koran van soera 47 vers 4 is door mevrouw Feith niet juist weergegeven. Een van de belangrijkste elementen van de soera is weggelaten. Volgens haar staat in de koran expliciet geschreven ,,wanneer jullie degenen die ongelovig zijn ontmoeten dood hen''. Het citaat van bovenvermelde soera werd door Ahmet Olgun in zijn artikel 'Sterven is dienstplicht voor moslim' op 9 oktober, wel juist weergegeven: ,,wanneer jullie degenen die ongelovig zijn ontmoeten (op het slagveld) dood hen''.

Door het weglaten van de woorden `op het slagveld' geeft Birgitta Feith bewust of onbewust een heel andere betekenis aan de soera. Hierdoor krijgt men de indruk dat er in de islam geen plaats voor andere religies is of dat de islam andere religies niet tolereert. Dat is niet juist.

Soera 109 (de Ongelovigen) van de koran zegt: ,,O gij ongelovigen, niet dien ik wat gij dient, en niet zult gij dienen wat ik dien, en niet zal ik dienen wat gij gediend hebt, en niet zult gij dienen wat ik dien, aan u uw godsdienst en aan mij mijn godsdienst.'' (Vertaling van koran door prof.dr. J.H. Kramers).

    • Wahid Saleh