Bemoeizucht

De laatste tijd heb ik mij enorm geërgerd aan de bemoeizucht van staatssecretaris Verstand (Emancipatiezaken) met betrekking tot de vermeende financiële afhankelijkheid van Nederlandse vrouwen. De hogere arbeidsparticipatie van vrouwen in omliggende landen zou hier ook bereikt moeten worden. Economische belangen staan hierbij echter centraal onder het mom van emancipatie.

Hierbij wordt volledig voorbijgegaan aan de vraag of met deze politiek de belangen van de kinderen wel goed behartigd worden. Ik ben ervan overtuigd dat dit niet het geval is. Ondanks de goede bedoelingen van de professionele kinderopvang is opvoeding van kinderen thuis beter voor hen. Dit heeft alles te maken met het hechtingsproces en de plicht van de ouders (moeders èn vaders) om normen en waarden door te geven aan hun kinderen. Met name voor jonge kinderen is dit heel belangrijk.

Met deze belangrijke taak bewijzen thuisopvoedende ouders de maatschappij een dienst. In feite plegen deze ouders zelfs een investering in de maatschappij als ze kinderen op deze wijze opvoeden tot evenwichtige, stabiele mensen.

Opvoeden is een zeer belangrijke, zij het onbetaalde, baan, die meer respect en waardering verdient dan nu het geval is. De fiscale maatregelen zoals voorgesteld om de arbeidsparticipatie van Nederlandse vrouwen te vergroten zijn dan ook in strijd met de werkelijke belangen van onze samenleving.

    • J. Gerritsen-Schoonis