ANWB moet concurreren langs de weg

De ANWB raakt vanaf 1 januari 2004 haar monopolie op de bewegwijzering langs rijkswegen kwijt. Vanaf die datum wordt de bewegwijzering openbaar aanbesteed voor een periode van vijf jaar.

Het contract behelst plaatsing van nieuwe borden, vervanging van en onderhoud aan bestaande.

Dat heeft minister Netelenbos (Verkeer) gisteren aan de Tweede Kamer gemeld.

Netelenbos wil ook onderzoeken of het contract dat haar ministerie nu met de ANWB heeft over de zogenoemde praatpalen kan worden opengebroken. De ANWB heeft nu nog tot 2011 het alleenrecht op de gele palen. Door de opkomst van de mobiele telefoon en de komst van een nieuw systeem voor rekeningrijden (waarbij auto's uitgerust zullen worden met chips die de plaatsbepaling aangeven) zijn de palen op korte termijn overbodig. De huidige overeenkomst met de ANWB over de bewegwijzering dateert uit 1984 en gold voor onbepaalde tijd. Netelenbos vindt die overeenkomst ,,niet meer van deze tijd''. Vorig jaar gaf ze de Boston Consulting Group van oud-minister van Economische Zaken Wijers de opdracht de relatie te onderzoeken tussen de overheid en de ANWB.

Het huidige kabinetsvoorstel is volgens minister Netelenbos gebaseerd op het rapport dat Wijers enkele maanden geleden publiceerde. Die stelde dat een wijziging van de relatie ANWB-ministerie niet noodzakelijk was, maar als er gewijzigd zou worden dan zou dat met inachtneming van de Europese aanbestedingsregels moeten zijn.

Netelenbos wil dat ook de andere wegbeheerders, zoals provincies, gemeenten en waterschappen, de bewegwijzering openbaar gaan aanbesteden. Binnenkort overlegt zij met de betrokken partijen.

Doel van het aanpakken van het ANWB-monopolie is volgens de bewindsvrouwe een ,,transparantere rolverdeling'' te creëren tussen de ANWB en haar ministerie. Nu is de ANWB de ene keer, als organisatie, contractpartner van het ministerie en een volgende keer criticaster van het ministeriële verkeersbeleid.

De ANWB vraagt zich in navolging van Wijers af of het creëren van een transparantere relatie opweegt tegen alle kosten en moeite van aanbesteding van de bewegwijzering. Directeur Guido van Woerkom wijst erop dat de ANWB de activiteiten zonder winstoogmerk uitvoert. Met het huidige contract is over het jaar 2001 een bedrag van zestien miljoen gulden gemoeid. Daarvan gebruikt de ANWB drie miljoen voor `coördinatiewerkzaamheden'. De rest gaat naar derden die in opdracht van de ANWB onder meer de borden fabriceren.

Directeur Van Woerkom kondigt aan dat de ANWB zal proberen de openbare aanbesteding te winnen om ,,de rol die reeds honderd jaar naar tevredenheid van de weggebruikers wordt vervuld'' te continueren.