Schaamte in een christelijke fractie

Is het een leiderschapscrisis à la het CDA of een betreurenswaardig incident? Vast staat dat de christelijke normen en waarden in de Gelderse Provinciale Staten deze week met voeten zijn getreden.

Fractievoorzitter W. Hendriks van de ChristenUnie en zijn beoogd opvolger, het Statenlid A.van de Woestijne, gingen dinsdagavond voorafgaand aan een vergadering letterlijk met elkaar op de vuist. Het bestuur heeft Hendriks met onmiddellijke ingang het fractievoorzitterschap ontnomen. Van de Woestijne zit nu op zijn stoel, twee maanden eerder dan voorzien.

Was Hendriks dus de aanstichter van het kwaad? Inderdaad, zegt Van de Woestijne. ,,Ik wilde als beoogd opvolger bij dat overleg aanwezig zijn. Hendriks wilde dat niet, gebruikte grove woorden en begon uiteindelijk te schoppen en te slaan.'' Hij voert de schrammen op zijn benen op als bewijs.

Bij Hendriks (,,ik voel me beroerd'') is het geheugen minder scherp, maar één ding weet hij zeker: Van de Woestijne keerde hem niet de andere wang toe. ,,Ik heb zelf ook klappen gehad.''

Volgens Van de Woestijne opereerde de fractievoorzitter de laatste tijd te veel op eigen houtje. Zo had Hendriks voorafgaand aan het debat over de provinciale fraudeaffaire bij de oppositie de indruk gewekt mee te stemmen met een motie aan Gedeputeerde Staten om vrijwillig op te stappen, terwijl hij in het debat, zoals de fractie had afgesproken, die motie niet steunde. `Judas is onder ons', werd de ChristenUnie verweten. Hendriks heeft een communicatieprobleem, meent Van de Woestijne. ,,Naar buiten zegt hij ja, terwijl hij nee bedoelt. Daarom wilde ik ook bij dat overleg zijn. Wij vertrouwden hem niet meer.''

Voor Hendriks is het allemaal nieuw. ,,Spanningen tussen mij en de fractie? Niet dat ik weet. Ik heb alleen problemen met Van de Woestijne.''

Hendriks blijft tot december gewoon aan als statenlid voor de ChristenUnie, onder de nieuwe fractievoorzitter Van de Woestijne. Moet kunnen, vindt hij. ,,Binnen onze partij staat de verzoening hoog in het vaandel. Ik neem aan dat dat ook nu het geval zal zijn.'' ,,Wij schamen ons diep'', zegt Van de Woestijne. ,,Ons past de komende tijd enige bescheidenheid als wij anderen wijzen op normen en waarden.''