Salaris voor wethouders moet omhoog

De Tweede Kamer houdt, tegen de zin van minister De Vries (Binnenlandse Zaken) in, vast aan een verdere verhoging van de wethouderssalarissen.

Het voorstel van de minister om het wethoudersalaris te indexeren op 85 procent van de burgemeestersvergoeding, vindt een ruime meerderheid in de Kamer te weinig. Die koppeling moet van de Kamer omhoog naar 90 procent.

Dat bleek gisteren in het debat over de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit conflict tussen de minister en een Kamermeerderheid speelt al langer. Gisteren kreeg de minister te horen dat hij hierover desnoods een motie tegemoet kan zien.

De Vries reageerde gepikeerd op de wens van de Kamer, hij weet niet waar hij de extra uitgaven vandaan moet halen. ,,Moet ik soms ambtenaren ontslaan om die salarisverhoging te financieren?'' Een koppeling van 90 procent van het burgemeesterssalaris kost jaarlijks 6 miljoen gulden. Het is de bedoeling dat gemeenten de helft daarvan voor hun rekening nemen.

De Vries wees er tevergeefs op dat de wethouderssalarissen de afgelopen jaren al tussen de 5 en 10 procent verhoogd zijn. Bovendien wordt in het duale stelsel in het lokaal bestuur, dat na de raadsverkiezingen van volgend jaar wordt ingevoerd, het wethouderswerk een stuk lichter. In dat duale stelsel is het mogelijk wethouders van buiten de raad aan te trekken die veel minder tijd hoeven te steken in het partijpolitieke werk.

Vooral wethouders in kleine gemeenten worden onderbetaald, zo bleek afgelopen zomer uit onderzoek in opdracht van minister De Vries. Parttime wethouders die zijn ingeschaald op een werkweek van 22 uur, werken in de praktijk gemiddeld 35 uur. Fulltime wethouders hebben een gemiddelde werkweek van 55 tot 65 uur. Die bevindingen uit dat onderzoek naar de bezoldiging van de ongeveer 1.700 wethouders in Nederland waren voor De Vries al aanleiding de wedden te verhogen.

De Kamer suggereerde het benodigde geld te halen uit een post voor inflatiecompensatie. Maar volgens de minister zou de politie daarvan de dupe worden. Uiteindelijk gaf de Kamer aan dat de salarisverhoging ook gefaseerd kan worden ingevoerd, zodat de druk op de begroting van volgend jaar minder groot is.