Ramsj

Henk Driessen (red.): In het huis van de islam. Paperback, Sun 1997, van ƒ49,90 voor ƒ24,50.

Roelants Nijmegen.

Veelzijdige bundel waaraan ruim twintig Nederlandse arabisten, islamologen en cultureel antropologen meewerkten, alle gekenmerkt door `een open, genuanceerd en ``geloofsvrij'' perspectief op de islam', aldus Driessen in zijn voorwoord. De artikelen richten zich zowel op de geschiedenis en de geografische verspreiding van de islam, als op het eigenlijke geloof (geloofsartikelen, rechtspraak, richtingen en stromingen in de islam). Daarnaast komen de islamitische architectuur, kunst en wetenschap aan bod. Uitstekend boek dat ook nog eens mooi is uitgegeven.

    • Henk Lagerwaard