Protestanten uit regering N-Ierland

De twee grootste Noord-Ierse protestantse partijen, David Trimble's Ulster Unionist Party (UUP) en Ian Paisley's Democratic Unionist Party (DUP), hebben gisteren hun ministers teruggetrokken uit het experimentele zelfbestuur.

Ze voerden hun dreigement uit om te protesteren tegen het uitblijven van ontwapening door het verboden Ierse Republikeinse Leger (IRA), de militaire tak van de katholieke regeringspartner Sinn Féin.

,,We hebben een inclusief bestuur achttien maanden gesteund en [...] de republikeinse beweging heeft niets gedaan om alle offers en risico's aan onze kant te venaren'', zei Trimble, die zelf in juli al aftrad als premier van het zelfbestuur. Volgens het Goede Vrijdagakkoord uit 1998, de blauwdruk voor een protestants-katholieke machtsdeling in Noord-Ierland, had de ontwapening door paramilitairen in mei 2000 voltooid moeten zijn.

De IRA heeft tot nu toe slechts enkele symbolische gebaren gemaakt. Protestantse terreurgroepen, die vrijwel dagelijks katholieken bedreigen en aanslagen uitvoeren, hebben evenmin wapens ingeleverd. Algemeen werd verwacht dat de IRA een nieuw gebaar zou maken. Dat is nu onzeker, omdat de republikeinen niet de indruk willen wekken door de protestanten gedwongen te worden tot concessies.

John Reid, de Britse minister voor Noord-Ierland, moet over een week besluiten het zelfbestuur hetzij voor onbepaalde tijd te schorsen, hetzij het te ontbinden voor het houden van nieuwe verkiezingen.