PBO-minister

Pas een dezer dagen werd ik er opmerkzaam op gemaakt dat in de krant van 6 oktober de heer Leen de Ruiter uit Heiloo heeft gemeend mij te moeten corrigeren. Ik had in mijn rubriek op 27 september `beweerd' het woord is van hem dat Nederland ,,al eens een minister voor Publieke Bedrijfsorganisatie had gekend''. De heer De Ruiter schrijft dat dit ,,onjuist'' is en dat ik staatssecretaris Schmelzer zou hebben bedoeld, die van oktober 1956 tot mei 1959 in twee kabinetten de portefeuille PBO beheerde. De heer De Ruiter heeft over het hoofd gezien dat in het kabinet-Drees II (september 1952-juni 1956) A.C. de Bruijn minister zonder portefeuille was, belast met zaken de PBO betreffende.

    • J.L. Heldring den Haag