Pas verschenen: Non fictie

Dirk Geldof: Onthaasting. Op zoek naar tijd in een risciomaatschappij. Houtekiet en De Prom, 199 blz. ƒ37,50

De socioloog Geldof signaleert een paradox: hoewel het aantal werkuren per week nog nooit zo gering was, is tijd nog nooit zo schaars geweest. De roep om onthaasting is volgens hem meer dan een modeverschijnsel. In het boek onderzoekt hij de oorzaken van de snelheidscultus.