Oorlog verdeelt GroenLinks

De GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer is sinds gisteren verdeeld over de steun aan het regeringsbeleid inzake terrorismebestrijding.

Het Tweede-Kamerlid Pitstra heeft laten weten de bombardementen op Afghanistan te veroordelen, omdat deze naar zijn smaak te weinig directe relatie hebben met het opsporen van Osama bin Laden, en uitzonderlijk veel burgerslachtoffers vergen.

Pitstra's standpunt zal voor de verdere opstelling van de meerderheid van de GroenLinks-fractie geen gevolgen hebben, en niet tot sancties leiden, aldus een fractiewoordvoerder. Wel houdt de rest van de fractie twee mogelijk voor GroenLinks overteerbare vormen van escalatie – gerichte bombardementen op burgerdoelen in Afghanistan en uitbreiding van het militair conflict tot andere landen – nauwlettend in de gaten.

De splitsing in de fractie van GroenLinks lijkt op die bij de NAVO-bombardementen op Kosovo in 1999, toen de Kamerleden Van Gent en Karimi zich niet langer met de steun van de meerderheid konden verenigen. Karimi gaat dit weekeinde naar Pakistan om zich een beeld te vormen over de humanitaire gevolgen van de oorlog in Afghanistan.

Met kracht spreekt GroenLinks de indruk tegen dat het standpunt van de Kamerfractie in deze zaak tot veel opzeggingen van GroenLinks-leden lijdt. Het aantal aanmeldingen als lid overtreft ook dezer dagen het aantal opzeggingen, aldus een woordvoerder. GroenLinks telt thans ruim 15.000 leden.

Bij GroenLinks-leider Rosenmöller is de gedachte ontstaan het standpunt inzake de terrorismebestrijding meer te enten op dat van de groenen in België en Duitsland. Deze partijen zitten daar in de regering, maar ze zijn veel kritischer ten aanzien van de bombardementen op Afghanistan dan het Nederlandse GroenLinks.