OESO somber over economie 2002

De economische groei zal dit en volgend jaar wereldwijd fors terugvallen, om zich pas in 2003 weer te herstellen. De Nederlandse economie groeit dit jaar met 1,4 procent en volgend jaar met 1,6 procent.

Dat blijkt uit uitgelekte prognoses van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de club van hooggeïndustrialiseerde landen. De OESO-prognoses zijn fors lager dan de vorige ramingen, die in juni in de vorige uitgave van de Economic Outlook van de OESO stonden.

De Nederlandse economie zal pas in 2003 weer op het niveau komen dat gangbaar was in de afgelopen decennia, met een OESO-raming van 2,6 procent. Op dit moment gaat het kabinet officieel nog uit van de laatste prognoses van het Centraal Planbureau, dat voor dit en volgend jaar 2 procent economische groei intekende. Het planbureau komt op 1 november met nieuwe, aangepaste ramingen. Verwacht wordt dat die flink naar beneden worden bijgesteld.

De Nederlandse economische ontwikkeling voltrekt zich in lijn met de rest van Europa. Volgens de OESO bedraagt de economische groei in de eurozone, de twaalf landen die de euro hebben ingevoerd, dit jaar 1,6 procent en volgend jaar 1,4 procent. Die raming is in lijn met de jongste prognoses van de Europese Commissie. Pas in 2003 verwacht de OESO voor de eurozone een herstel, tot een economische groei van gemiddeld 3 procent.

De economischr groei in de Verenigde Staten bedraagt volgens de OESO dit jaar 1,1 procent, en is volgend jaar nauwelijks hoger, met 1,3 procent. Pas in 2003 zet het herstel echt door, tot een gemiddelde economische groei in dat jaar met 3,7 procent. Voor Japan is de OESO bijzonder somber. Dit jaar voltrekt zich daar een economische krimp van 0,7 procent, en volgend jaar krimpt de economie in Japan met 0,8 procent. Ook hier wordt herstel verwacht in 2003, zij het tot een magere groei van 0,9 procent.

IJsland is naast Japan het enige land waarvoor een gemiddelde economische krimp over 2002 wordt voorspeld, van 0,6 procent. Over het lopende jaar komt, naast Japan, Duitsland het dichtst bij stagnatie, met een voorspelde economische groei van 0,7 procent.