Minister-president

In de krant van 11 oktober gaat de politieke redactie onder het kopje `Kok heeft genoeg aan macht van het woord' in op het eigenaardige feit dat in ons land de eerste minister niet meer is dan `de eerste onder zijns gelijken'.

Terwijl zeker tegenwoordig presentie en presentatie niet alleen in het buitenland maar ook bij veel Nederlanders een andere indruk vestigen. Aangehaald wordt dat D66 voorstander is van uitbreiding van de bevoegdheden van de minister-president. Waarop het VVD-Tweede Kamerlid Te Veldhuis als volgt geciteerd wordt: ,,De neiging naar een presidentieel stelsel past niet in het Nederlandse staatsbestel''. Letterlijk genomen past alleen het bestaande staatsbestel in het Nederlandse staatsbestel maar de VVD zal toch niet tegen elke verandering zijn? Wat is er eigenlijk tegen de uitbreiding van de bevoegdheden van de Nederlandse minister- president tot die van bijvoorbeeld Blair en Schröder, premiers van landen waar allerminst een presidentieel stelsel geldt, maar waar de eerste minister nadrukkelijk wel de chef van zijn ministers is.

    • J.G. Hondebrink