Kabinet: windpark Afsluitdijk

De ministers Jorritsma (Economische Zaken) en Pronk (Milieu) en staatssecretaris Faber (Natuurbeheer) zijn het eens geworden over een plan voor de plaatsing van windmolens bij de Afsluitdijk. Hun voorstel zou vandaag in de ministerraad aan de orde komen.

Staatssecretaris Faber, die vindt dat de molens verstorend werken voor het milieu en de vogels, eist dat de plannen nog wel getoetst moeten worden aan internationale richtlijnen ter bescherming van het waddengebied (de Habitat- en Vogelrichtlijn).

Het windpark bij de Afsluitdijk omvat 109 windmolens van 60 tot 75 meter hoog, die aan weerzijden van de dijk in het water komen te staan. De opgewekte elektriciteit (300 megawatt) moet 250.000 huishoudens in Noord-Holland en Friesland van energie gaan voorzien.

Het Wereld Natuur Fonds, de Waddenvereniging en de Vogelbescherming zijn fel tegen. Volgens hen zullen er jaarlijks tussen de 10.000 en 15.000 vogels te pletter vliegen in de wieken van de hoge windturbines. En nog meer vogels zullen niet overleven doordat ze niet op de juiste plek uitkomen als ze om het windpark heen moeten vliegen. Het Wereld Natuur Fonds is wel voor windmolens maar dan liever op het land en in de Noordzee. Deze oplossing levert volgens hen in totaal 10.000 tot 15.000 MW op.