Inkrimping bij kerken

Bij de arbeidsorganisaties van de Samen op Weg-kerken moeten dit jaar 150 van de 500 werknemers vertrekken. Het landelijke en de negen regionale kantoren hebben een tekort van 6,7 miljoen gulden op de begroting van 2002, over vijf jaar zal dat oplopen tot 16,5 miljoen.

De Samen op Weg-kerken zijn ontstaan door een fusie tussen de gereformeerde, hervormde en lutherse kerken.

Het bestuur van de SOW-kerken heeft vanochtend het personeel ingelicht over de komende bezuinigingen.

De kosten van het in 1999 geopende Landelijk Dienstencentrum (LDC) in Utrecht en de negen regionale dienstencentra moeten worden ingeperkt. Onbekend is nog hoeveel gedwongen ontslagen er zullen vallen.

Volgens woordvoerder K. van der Kamp is het tekort ontstaan, doordat de loonkosten al jaren stijgen terwijl de inkomsten vrijwel gelijk blijven. De inkomsten komen van de plaatselijke kerken in het land die een percentage bijdragen aan het landelijke dienstencentrum.

Volgens de gereformeerde synodevoorzitter J. Doff moet een gedetailleerd onderzoek duidelijk maken waardoor de kerken ,,opeens'' met zulke grote tekorten geconfronteerd zijn.