Ensembles vrezen voor voortbestaan

De Vereniging Nederlandse Ensembles vreest voor het voortbestaan van diverse gezelschappen. Oorzaken zijn de toenemende kosten voor muziekensembles als gevolg van de Flexwet en een claim van het GAK voor meer dan een miljoen gulden aan achterstallige sociale premies. In een brandbrief aan staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) vraagt de vereniging de bewindsman in te grijpen. Door de Flexwet worden tijdelijke contracten van musici als arbeidsovereenkomsten gezien. Gevolg daarvan is onder meer dat musici moeten worden doorbetaald, ook al nemen zij niet deel aan een bepaald programma, zo zegt de vereniging. De claim van het GAK heeft betrekking op sociale verzekeringspremies die niet zouden zijn afgedragen.