Weer leren praten met de buren

Burenruzies gaan vaak over kleinigheden, maar de buren komen er niet uit omdat ze niet meer met elkaar willen praten.

Wat doe je als het geruzie van de kinderen van de buren elke dag door de muur heen klinkt? Als de buurvrouw het huisvuil altijd op de verkeerde dag buiten zet? Als de buurman drie parkeerplaatsen bezet?

Dan maak je ruzie. Burenruzie. Want overlast door de buren, dat is met stip de grootste ergernis van bewoners van oude wijken in grote steden. Daarna komen natuurlijk ook nog inbraak, diefstal, vandalisme en drugsoverlast.

Een taai probleem dus, maar er wordt aan gewerkt. Zo ondertekende de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet onlangs het `kwaliteitsprotocol buurtbemiddeling'. Daarin spraken deelgemeente, twee woningbouwverenigingen en de politie af hoe zij samen de kleine ergernissen in de wijk te lijf zullen gaan. Om precies te zijn: te lijf zullen blíjven gaan, want de buurtbemiddeling loopt al een tijdje. Ruim twintig ruzies zijn intussen opgelost, een slagingspercentage van 60 procent.

Het project werkt simpel. In een folder die in de hele deelgemeente wordt bezorgd, staat dat mensen uit de buurt bemiddelen bij wie er niet meer uitkomt met zijn buren. Ook die buren moeten dan natuurlijk bemiddeling willen. De bemiddelaars zijn vrijwilligers uit de wijk, die een korte cursus hebben gevolgd. Er wordt bemiddeld op een neutrale plek, in een kamertje op de tweede verdieping van een wijkgebouw.

,,Vaak is een gesprek al genoeg om een probleem uit de wereld te helpen'', zegt Els Stam, de projectleidster. Een voorbeeld is de oudere mevrouw die de jonge moeder naast haar voor het eerst hoort vertellen over haar problemen met kinderopvang. Toen ze een keer had aangebeld om te klagen over het lawaai, had die nog geschreeuwd: `Waar bemoei je je mee, mens. Ik kan dat kind toch niet vastbinden? Of wel dan?'

Het gaat meestal om kleine dingen. Stam: ,,Gegooi met deuren. Gejengel van kinderen. Troep op straat. Troep in het portiek.'' Voorzitter Hans Elemans van de deelgemeente Hoogvliet: ,,Mensen bellen de politie om te zeggen dat de radio van de buren te luid staat. Maar buren moeten met elkáár praten. Mensen moeten weer leren met elkaar om te gaan.''

Hoogvliet is de derde Rotterdamse deelgemeente die met buurtbemiddeling is begonnen. Vandaar dat intussen wordt gesproken van het `Rotterdams Model', met bijbehorende aandacht in de vakliteratuur. Er hoort ook al jargon bij, waarin bijvoorbeeld sprake is van empowerment van bewoners en buurt, monitoring en terugkoppeling.

Die woorden komen terug in het protocol van Hoogvliet met de woningbouwverenigingen Woonbron-Maasoevers en Vestia Rotterdam Hoogvliet. Er staat ook in dat de buurtbemiddeling ,,een bijdrage wil leveren aan herstel van de onderlinge communicatie, normontwikkeling, leefbaarheid, integratie en samenlevingsopbouw''. Maar dan moeten er nog heel wat burenruzies worden opgelost.

    • Gretha Pama