Uitzending Japanse militairen mogelijk

Het Japanse parlement heeft vandaag een wet goedgekeurd die uitzending van militairen mogelijk maakt voor deelname aan de `oorlog tegen het terrorisme'.

Als inderdaad troepen worden uitgezonden zal dit de eerste keer sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn dat Japanse troepen deelnemen aan een militaire campagne. Tot dusver heeft alleen uitzending van ongewapende troepen plaatsgehad voor deelname aan niet-gewelddadige activiteiten.

Activiteiten van Japanse militairen worden beperkt door een reeks voorwaarden. Zo zullen Japanse soldaten zich in principe beperken tot ondersteunende activiteiten – bevoorrading, verzorging van gewonden, opvang van vluchtelingen – in gebieden waar geen vijandelijkheden plaatshebben. Wel zullen de troepen gewapend zijn en hun wapens mogen gebruiken als er gevechten uitbreken. De wet is specifiek op de actuele problemen gericht en heeft daarom een looptijd van slechts twee jaar.

De grootste oppositiepartij stemde tegen omdat de regering zonder toestemming van het parlement tot uitzending kan besluiten. Er is alleen een plicht het parlement achteraf in te lichten.

Premier Koizumi verdedigde de nieuwe wet in het parlement door te stellen dat Japan zich internationaal isoleert als het niet deelneemt aan de coalitie. Militair optreden in het buitenland betekent geen terugkeer naar het militarisme van de jaren dertig, aldus Koizumi, omdat Japan zich toen juist isoleerde van de internationale gemeenschap. Nu doet Japan dat niet.

De Japanse overheid meent dat niet actief deelnemen aan oorlogshandelingen binnen de grenzen van de pacifistische grondwet valt. De grondwet stelt dat Japan ,,voor altijd afstand neemt van het dreigen met of gebruiken van geweld ter oplossing van internationale disputen''. Het artikel bepaalt ook dat Japan om deze reden geen leger zal onderhouden. Het leger heet daarom `zelfverdedigingsmacht'. Deze grondwet is Japan na de Tweede Wereldoorlog door de Amerikanen opgelegd, maar juist de VS hebben sinds het begin van de Koude Oorlog aangedrongen op herbewapening van Japan.