UITLAATKLEP

Marijn Tegelaar over haar passie voor vioolspelen:

,,Toen ik dertien jaar geleden bij toeval een vioolconcert op televisie zag, wilde ik onmiddellijk op vioolles. Bij het uitkiezen van een te spelen stuk leek er toen al snel een bepaalde onbewuste drijfveer te zijn. Ik merkte dat ik de muziekkeuze van mijn gemoedstoestand liet afhangen. Inmiddels weet ik dat mijn liefde voor de viool voor een groot deel te maken heeft met het feit dat muziek een uitlaatklep of juist versterking van je emoties is. Als ik een nieuw stuk instudeer, ben ik heel verbeten. Mijn passie zo goed mogelijk te kunnen spelen wordt gevoed door dat verlangen bij elke stemming een muziekstuk te kunnen spelen.

,,Mijn artikel gaat over De Vier Jaargetijden van Vivaldi en hoe dat stuk een reis langs diverse emoties is. Het is een van mijn geliefdste stukken.''

Marijn is 19 jaar en studeert Nederlands aan de Rijksuniversiteit

Groningen.