Management

Op 5 oktober meldde NRC Handelsblad: ,,De salarissen van managers in de zorg mogen niet te veel stijgen, vinden de Tweede Kamer en minister Borst. Eén ziekenhuis is al gevallen door de hoge managementkosten.'' In het artikel wordt internist en lid van de directieraad van het Slotervaartziekenhuis Marcel Soesan geciteerd, die zegt ,,Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam is erdoor naar de knoppen gegaan, onze voormalige directeur spendeerde in nog geen twee jaar tijd 14,7 miljoen aan interim-managers, adviesbureaus en een PR-bureau.''

Deze uitspraak, die later in het artikel gespecificeerd wordt met namen van ingeschakelde bureaus en de (maand)kosten van interim-managers, laat zien dat een directeur door wanbeleid en mismanagement zijn eigen organisatie te gronde richt, zonder dat hij of de mensen die hij heeft ingehuurd, de zelfkritiek kunnen opbrengen te constateren dat hun aanwezigheid het ziekenhuis meer kwaad dan goed doet.

Deze betreurenswaardige situatie zegt echter niets over de gevolgen van de hoogte van managerssalarissen in de zorg. Immers, niet het salaris van de directeur was het probleem, maar zijn uitgaven.

Het is dan ook onterecht dat in dit artikel de indruk wordt gewekt dat hoge managementsalarissen een probleem zijn voor ziekenhuizen. Slecht management wordt echter wel aangetoond. Misschien had een beter betaalde directeur het beter gedaan en meer bespaard dan gekost.

Ik hoop dat de aandacht van politiek en media zich in de toekomst meer zal richten op de kwaliteit van het management.

    • Coen Hoffmann