Letselschade

Onder de kop `Letselschade krijgt menselijk gezicht' (NRC Handelsblad, 5 oktober) trekt Nationale Nederlanden het boetekleed aan en zegt zich te schamen voor wat mensen in het verleden aan leed is berokkend door de onmenselijke benadering van letselschadeslachtoffers. Dat is ongeloofwaardig. Indien men werkelijk betrokken zou zijn bij hun lot zou het niet moeilijk zijn de zaken van hen die werkelijk te kort zijn gedaan te heropenen en te heroverwegen. Maar daar kan geen sprake van zijn.

Directielid Wansink heeft vastgesteld dat het ethisch niet goed is, maar zakelijk ook niet. Men concludeert dus alleen nu dat het wellicht goedkoper is voor NN om anders met dit soort schades om te gaan. Een excuus, voor degenen die in het verleden naast het leed dat zij al te dragen hadden door NN op de pijnbank werden gelegd, lijkt dan een armzalige vorm van reclame.

    • F. Bogers