Kok wil morgen geen evaluatie van bombardementen

Premier Kok heeft vanmorgen een suggestie van GroenLinks van de hand gewezen de informele EU-top van morgen in Gent te benutten voor een evaluatie van de steun aan de Amerikaanse en Britse bombardementen op Afghanistan.

,,Er mag geen enkele twijfel over onze steun bestaan. De solidariteit blijft onverkort gehandhaafd'', aldus Kok, die gisteravond al had verklaard dat de EU ,,vierkant naast en vierkant achter de Amerikanen'' staat.

GroenLinks-woordvoerder Karimi wees er tijdens overleg in de Tweede Kamer op dat EU-voorzitter België eerder wel heeft gezinspeeld op een dergelijke evaluatie. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Michel heeft bovendien gesproken van ,,grenzen aan de solidariteit''.

GroenLinks, dat tot dusverre voorwaardelijke steun heeft verleend aan de vergeldingsacties in Afghanistan, wil graag een gevechtspauze inlassen om hulporganisaties in de gelegenheid te stellen nog voor het invallen van de winter voedsel naar Afghanistan te brengen voor de burgerbevolking. Ook Nederlandse hulporganisaties, waaronder NOVIB, hebben hierop aangedrongen.

Volgens Kok is zo'n gevechtspauze niet waarschijnlijk. Wel zullen volgens hem in Gent uiteenlopende aspecten van de strijd tegen het terrorisme en de strijd in Afghanistan aan de orde komen. Behalve de SP, die de bombardementen vanaf het begin contraproductief heeft genoemd, zijn er echter geen andere partijen die nu bij de Amerikanen en de Britten op een gevechtspauze willen aandringen.

In een brief aan de Tweede Kamer had minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) gisteravond al aangegeven dat de verwachting van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Straw is dat de militaire campagne in Afghanistan nog wel enige tijd zal duren. Van Aartsen gaf aan dat Nederland en de EU zich ook al beraden op de situatie in Afghanistan na de mogelijke verdwijning van het huidige bewind van de streng islamitische Talibaan. In dat stadium zal er naar verwachting een belangrijke rol zijn weggelegd voor de Verenigde Naties, aldus Van Aartsen.

In zijn brief zei Van Aartsen ook dat Straw zijn Europese collega's gisteren had laten weten dat zijn land er op het ogenblik niet vanuit gaat dat zijn land ook bij vergeldingsacties tegen andere landen dan Afghanistan betrokken zal raken. In zo'n geval zou er eerst overtuigend bewijsmateriaal op tafel moeten liggen.