`Gemeenten moeten beter handhaven'

Minister De Vries (Binnenlandse Zaken) wil gemeenten zonodig dwingen strenger op te treden als zij nalatig zijn in hun handhavingsbeleid. De Vries overweegt daartoe sancties in de wet op te nemen. Hij zei dat vanochtend tijdens de behandeling van zijn begroting in de Tweede Kamer.

Ministeries zullen vaker tussenbeide komen als er signalen van laks overheidshandelen komen, aldus De Vries. Hij gaf als voorbeeld het recente optreden van minister Pronk die gemeenteraadsbesluiten heeft vernietigd waardoor illegale verbouwingen werden gesanctioneerd, een interventie van Pronk die volgens De Vries ,,hard is aangekomen bij betrokken gemeenten.''

De begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken stond voor een groot deel in de schaduw van de gebeurtenissen in Enschede en Volendam die volgens alle fracties op pijnlijke wijze het tekortschieten van het bestuurlijke poldermodel heeft blootgelegd. De aandacht die er nu is voor handhaving, aldus De Vries, mag niet als een hype wegzakken.

Ook het Nederlandse gedoogbeleid moet van De Vries op de helling. Overheidsinstanties moeten zich de consequenties ervan beter realiseren. ,,Het mag alleen als het berust op een bewust besluit van het bestuur.''

De Vries maakte verder duidelijk dat er na de mislukking van de stadsprovincies en de herindeling van de regio Den Haag, deze kabinetsperiode geen ingrijpende voorstellen meer komen voor grote bestuurlijke operaties.

Volgende maand komt de minister met het voorstel om de grootstedelijke gebieden die ooit voorbestemd waren om tot stadsprovincies uit te groeien, los te weken van de provincie en meer eigen bevoegdheden te geven. Maar over de reorganisatie die daarvoor op provinciaal niveau nodig is, was De Vries uiterst pessimistisch. De provincies zelf zijn verdeeld over hun toekomst, commissaris van de koningin Jos van Kemenade, is voorstander van een systeem waarbij het huidige aantal provincies wordt terug gebracht tot vijf landsdelen. Zijn collega-commissaris in Zuid-Holland wil niet verder gaan dan het samenvoegen van de provincies Zuid- en Noord-Holland.