Dilemma in PvdA: Jeltje of Tineke?

De top van de PvdA worstelt met de vraag wie de partij op de tweede plaats moet zetten voor de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Volgens bronnen in de partijtop gaat het tussen twee vrouwen: Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven en minister Tineke Netelenbos (Verkeer en Waterstaat).

Eén ding staat voor de partij vast: onder de nummer één, Ad Melkert, moet een vrouw komen. En de strijd om die plek gaat tussen Kamervoorzitter en de minister, beiden ex-Rooie Vrouwen. Waarbij aangetekend moet worden dat Netelenbos meer belang hecht aan de tweede plaats dan Van Nieuwenhoven.

Voorstanders van Netelenbos, die in 1998 op nummer 6 van de lijst stond, wijzen op haar bestuurlijke staat van dienst, eerst als staatssecretaris van Onderwijs, en in het huidige kabinet als minister van Verkeer. In die laatste functie zou zij veel eer hebben ingelegd met de manier waarop zij omgaat met het dossier-Schiphol.

Ook de pragmatische wijze waarop zij het onderwerp `rekeningrijden' heeft afgehandeld, wordt door voorstanders aan de kredietzijde meegerekend. Daar staat tegenover dat Netelenbos electoraal wellicht minder wervingskracht heeft omdat zij, evenals haar voorgangers, niet in staat is gebleken het file-probleem op te lossen en omdat bovendien de Nederlandse Spoorwegen in een diepe crisis zijn geraakt.

Het veteraan-Kamerlid Van Nieuwenhoven, in 1998 op een bescheiden 25ste plaats op de lijst, kan als Kamervoorzitter bijna automatisch rekenen op een bij die functie horende brede populariteit. Bovendien heeft zij in december vorig jaar fractievoorzitter Melkert een dienst bewezen door in een interview met Nieuwe Revu aan te dringen op het vertrek, volgend jaar, van premier Wim Kok. Haar kansen worden paradoxalerwijs vergroot doordat zij te kennen geeft geen brandende ambitie te voelen om op de tweede plaats te komen. Rond het volgend weekeinde zal naar verwachting het partijbestuur de definitieve opstelling van de kandidatenlijst van de sociaal-democraten bekendmaken.

Daar zal dan in ieder geval niet de naam op staan van staatssecretaris Rick van der Ploeg (cultuur), in 1998 nog op plaats 11. Van der Ploeg laat weten ,,alleen geïnteresseerd te zijn in actieve politiek'': hij stelt zich beschikbaar voor een ministerschap of ,,een interessant staatssecretariaat'', maar hij wil niet nog eens in de Tweede Kamer zitten. Dan gaat hij liever terug naar de wetenschap.

    • Frank Vermeulen