DE KEUZE

Vrouwen schrijven gemakkelijker over passie dan mannen. Die conclusie durft de redactie Profiel wel te trekken naar aanleiding van haar oproep aan studenten, dit voorjaar, te schrijven over hun passie. Niet alleen waren minder mannen genegen hun passie op papier te zetten, zij die het wel waren hadden er ook minder woorden voor nodig. Veel vrouwelijke inzenders bleken van mening dat schrijven over een passie een gepassioneerde stijl behoeft.

Studenten hebben bijzonder uiteenlopende passies, zoals uit deze bijlage duidelijk blijkt. Toch waren er een paar onderwerpen die in veel brieven opdoken. Onbetwist op nummer één staat het reizen, waarbij sommigen een passie hebben voor de bestemming en anderen voor de ervaring van de tocht zelf. Na het reizen volgde als meestgenoemde passie het leren kennen van mensen. Ook dansen en kunst vinden veel studenten belangrijk.

Om op min of meer rationele gronden een afweging te maken tussen de vaak vurig geschreven brieven was niet eenvoudig. We hebben soms gekozen voor een bijzondere passie, terwijl we ons bij andere inzenders hebben laten leiden door het enthousiasme van hun betoog. Uiteindelijk hebben we tien studenten gevraagd om een verhaal te schrijven over hun passie. Het resultaat is te lezen in de bijlage.