Culturen 1

Het artikel `Niet alle culturen zijn gelijkwaardig' van prof.dr. Cliteur (16 oktober), bevat nogal wat kromme redeneringen. Ten eerste zinnen de moderne, vrijzinnige interpretaties van bijbel en koran hem allerminst. Intolerant en vrouwonvriendelijk zijn deze geschriften en dat blijven ze. Laten de imams, pastoors en dominees van Nederland daar toch rond voor uitkomen in plaats van te proberen de zaak `modernistisch' te interpreteren, aldus Cliteur.

Vervolgens stelt hij respect voor godsdiensten en culturen ter discussie. Alle culturen gelijkwaardig? Onzin, volgens de professor; bovendien kunnen we andere culturen helemaal niet beoordelen vanuit onze eigen cultuur. Tja, vanuit welke cultuur moeten we die dan wel beoordelen? Voor een filosoof maakt hij toch een wel heel merkwaardige denkfout: alsof het respecteren van een andere cultuur betekent dat je alle aspecten van die cultuur kritiekloos accepteert. Integendeel, alleen culturen van enige betekenis zijn het waard om kritisch bekeken te worden. Pijnlijk wordt het wanneer hij steniging en de Holocaust in een adem noemt als producten van respectievelijk de islamitische en westerse cultuur. Tja, zo kunnen alle pre-Colombiaanse culturen worden weggestreept, omdat daar regelmatig mensenoffers werden gebracht.

Terecht merkt hij op dat het iedereen vrij staat om welke cultuur dan ook te bekritiseren. Iets heel anders wordt het wanneer bijvoorbeeld Berlusconi de westerse beschaving superieur verklaart op basis van zeer discutabele argumenten. Dat we vrijheid en democratie moeten verdedigen is Cliteur van harte met hem eens. Dat Berlusconi daarbij ook tolerantie noemt, lijkt hem te zijn ontgaan.