Aanvallen nu ook vanaf bases op land

De Verenigde Staten hebben gisteren troepenposities van het streng islamitische regime van Afghanistan bestookt met luchtaanvallen die voor het eerst zijn uitgevoerd vanuit landbases.

Op de grond worden zware gevechten gemeld tussen de Talibaan en de oppositionele Noordelijke Alliantie.

Gisteren was de eerste keer dat de Amerikaanse luchtmacht F-15's vanuit bases in het Golfgebied naar Afghanistan heeft gestuurd. Het ging om vliegtuigen die normaal gesproken worden ingezet om de zuidelijke no-fly zone boven Irak af te dwingen.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft gezegd dat de luchtaanval zich in toenemende mate zal richten op fronttroepen van de Talibaan. Het Pentagon heeft daarmee indirect aangegeven dat de mogelijke inzet van commando-eenheden steeds waarschijnlijker wordt.

De Amerikaanse president Bush zei, voor zijn vertrek naar China waar hij de APEC-conferentie van landen rond de Grote Oceaan zal bijwonen, dat de positie van de Talibaan sterk is verzwakt. ,,De luchtmacht en luchtafweer van de vijand zijn vernietigd'', aldus Bush. ,,We treffen de voorbereidingen voor bevriende troepen op de grond die langzaam maar zeker het net [rond de Talibaan] aanhalen.'' Bush heeft niet gezegd om welke bevriende troepen het gaat, maar waarnemers menen dat die onduidelijkheid opzettelijk is omdat zowel Britse en Amerikaanse troepen als de Noordelijke Alliantie kunnen worden bedoeld.

Hoewel het Pentagon nog niet heeft bevestigd dat luchtaanvallen op fronttroepen van de Talibaan daadwerkelijk zijn begonnen, heeft de Noordelijke Alliantie inmiddels Amerikaanse bombardementen op frontlinies 25 kilometer ten noorden van de Afghaanse hoofdstad Kabul gemeld. De Noordelijke Alliantie heeft meermaals opgeroepen tot dergelijke aanvallen, maar de VS zouden daar geen gevolg aan hebben gegeven omdat zij met het oog op de politieke toekomst van Afghanistan niet de suggestie willen wekken uitsluitend de Noordelijke Alliantie te steunen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Powell steunt de vorming van een brede Afghaanse coalitie wanneer de Talibaan ten val zouden komen. Washington, dat heeft gezegd zich niet te willen bemoeien met het aan de macht helpen van een nieuwe Afghaanse regering consulteert verschillende partijen en groepen, waaronder overzeese, over de politieke toekomst van Afghanistan.

Minister Powell en de Verenigde Naties blijken zeer te verschillen van mening over hetgeen gebeuren moet indien de Talibaan ten val komen. Powell is een voorstander van de inzet van een VN-vredesmacht, terwijl de VN-gezant voor Afghanistan, Lakhdar Brahimi, heeft gezegd die optie uit te sluiten. Volgens Brahimi kan de aanwezigheid van een vredesmacht in Afghanistan desastreuze gevolgen hebben. ,,Ze houden er niet van rondgecommandeerd te worden door buitenlanders'', aldus Brahimi over de Afghanen. ,,De VN kunnen niet overal heen gestuurd worden en dienen de plaatsen waar zij naartoe gaan zorgvuldig te bepalen.''